antibotan.com

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ АРХІВ

Роботи, завантажені mimimurmur1

Кількість робіт: 32
Сторінка 1Прийняття рішень в умовах повної невизначеності

Лабораторна робота
Додав: mimimurmur1 (17-12 01:09)
Національний університет Львівська політехніка
2
бала

Формування оптимальної інвестиційної програми при заданому бюджеті

Лабораторна робота
Додав: mimimurmur1 (17-12 01:08)
Логістика
Національний університет Львівська політехніка
2
бала

Формування оптимальної інвестиційної програми при заданому бюджеті

Лабораторна робота
Додав: mimimurmur1 (17-12 01:04)
Економіко математичні методи та моделі
Національний університет Львівська політехніка
2
бала

Функції, структура Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та його місце в системі державного управління

Контрольна робота
Додав: mimimurmur1 (26-04 21:03)
Вступ до специальности
Національний університет Львівська політехніка
4
бала

Характеристика форми нормального розподілу

Лабораторна робота
Додав: mimimurmur1 (26-04 21:02)
Статистика
Національний університет Львівська політехніка
2
бала

Види дисперсій: загальна, внутрішньо групова, середня з групових та між групова

Лабораторна робота
Додав: mimimurmur1 (26-04 21:02)
Статистика
Національний університет Львівська політехніка
2
бала

Аналіз закономірностей розподілу.Оцінка ступеня однорідності сукупності і типовості середнього значення

Лабораторна робота
Додав: mimimurmur1 (26-04 21:02)
Статистика
Національний університет Львівська політехніка
2
бала

Аналіз показників центра розподілу варіаційного ряду

Лабораторна робота
Додав: mimimurmur1 (26-04 21:01)
Статистика
Національний університет Львівська політехніка
2
бала

Побудова графічних зображень рядів розподілу

Лабораторна робота
Додав: mimimurmur1 (26-04 21:00)
Статистика
Національний університет Львівська політехніка
2
бала

Первинне оброблення даних статистичного спостереження

Лабораторна робота
Додав: mimimurmur1 (26-04 20:59)
Статистика
Національний університет Львівська політехніка
2
бала

Підготувала: ст. гр. Фк-24 Кашперук Ю.М. Прийняла : Сметаніна О.О

Індивідуальна робота
Додав: mimimurmur1 (26-04 20:58)
Менеджмент
Національний університет Львівська політехніка
3
бала

К Е Й С

Додав: mimimurmur1 (26-04 20:58)
СП
Національний університет Львівська політехніка
1
бал

40-річний ювілей мрії про ляльку Барбі.

Індивідуальна робота
Додав: mimimurmur1 (26-04 20:57)
Менеджмент
Національний університет Львівська політехніка
3
бала

Моральні цінності ринку.

Індивідуальна робота
Додав: mimimurmur1 (26-04 20:55)
Етика бізнесу
Національний університет Львівська політехніка
3
бала

Без назви

Методичні вказівки
Додав: mimimurmur1 (26-04 20:52)
Міжнародної економіки
Національний університет Львівська політехніка
1
бал

Аналізування та подолання конфліктів і стресових ситуацій в апараті управління організації

Лабораторна робота
Додав: mimimurmur1 (26-04 20:50)
Економіка
Національний університет Львівська політехніка
2
бала

Без назви

Контрольна робота
Додав: mimimurmur1 (26-04 20:49)
Облік і аудит
Національний університет Львівська політехніка
4
бала

Аналіз та вдосконалення організаційної структури управління підприємством

Лабораторна робота
Додав: mimimurmur1 (26-04 20:49)
Підприємництво
Національний університет Львівська політехніка
2
бала

Дослідження трудової діяльності менеджерів за допомогою фотографії робочого часу

Лабораторна робота
Додав: mimimurmur1 (26-04 20:46)
Підприємництво
Національний університет Львівська політехніка
2
бала

Оцінка внутрішнього і зовнішнього середовища організації як етап стратегічного планування

Лабораторна робота
Додав: mimimurmur1 (26-04 20:45)
Підприємництво
Національний університет Львівська політехніка
2
бала

Використання менеджером з мотиваційною метою форм та систем оплати праці

Лабораторна робота
Додав: mimimurmur1 (26-04 20:43)
Підприємництво
Національний університет Львівська політехніка
2
бала

Використання менеджером з мотиваційною метою форм та систем оплати праці

Лабораторна робота
Додав: mimimurmur1 (26-04 20:43)
Підприємництво
Національний університет Львівська політехніка
2
бала

Розробка системи менеджменту у крупному торговельно-посередницькому підприємстві

Курсовий проект
Додав: mimimurmur1 (26-04 20:42)
Основи менеджменту
Національний університет Львівська політехніка
7
балів

Похід у національний музей імені Андрея Шептицького

Есе
Додав: mimimurmur1 (26-04 20:39)
Національний університет Львівська політехніка
1
бал

Обґрунтування вибору і особливості професії за фахом "Облік і аудит"

Курсова робота
Додав: mimimurmur1 (26-04 20:38)
Облік і аудит
Національний університет Львівська політехніка
7
балів

Види управлінських рішень та їх характеристика

Контрольна робота
Додав: mimimurmur1 (26-04 20:35)
Облік і аудит
Національний університет Львівська політехніка
4
бала

Обґрунтування вибору і особливості професії за фахом "Облік і аудит"

Курсова робота
Додав: mimimurmur1 (26-04 20:32)
Облік і аудит
Національний університет Львівська політехніка
7
балів

ОПТИМІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Курсовий проект
Додав: mimimurmur1 (26-04 20:25)
Менеджмент
Національний університет Львівська політехніка
7
балів

Формування комплексу маркетингу підприємства

Курсовий проект
Додав: mimimurmur1 (26-04 20:24)
Логістика
Національний університет Львівська політехніка
7
балів

Формування комплексу маркетингу підприємства

Курсовий проект
Додав: mimimurmur1 (26-04 20:21)
Логістика
Національний університет Львівська політехніка
7
балів

Формування комплексу маркетингу підприємства

Курсовий проект
Додав: mimimurmur1 (26-04 20:19)
Логістика
Національний університет Львівська політехніка
7
балів

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

Курсовий проект
Додав: mimimurmur1 (26-04 20:12)
Менеджмент
Національний університет Львівська політехніка
7
балів